top of page

Llei de la Segona Oportunitat

E2TEQUNXIAEmz9l.jpg

El Fòrum de Síndics i Síndiques Defensors i Defensores Locals de Catalunya amb la Síndica Municipal de Greuges de Terrassa, el Síndic de Palamós i l'Aliança per la Segona Oportunitat vàrem organitzar una sessió d'informació i debat sobre "El dret a la Segona Oportunitat".

 

 

Dia: dijous 3 de juny.
Hora: de 10.00 a 12.00
Activitat virtual o online dirigida a sindicatures locals i serveis socials municipals

 

Programa
10.00 Presentació de la jornada.
10.10 Introducció al Dret a la Segona Oportunitat. Què és? Què implica? Com s'aplica? En quins casos? Amb la participació d'Octavio García, Miquel A. Salazar i Joan Alegre.
11.00 Debat a partir de dubtes, casos i experiències aportades des de les sindicatures i serveis socials.
11.40 Cloenda

Xerrada promoguda per:

  • FòrumSD, Síndics, síndiques, defensors i defensores locals.

  • Síndica Municipal de Greuges de Terrassa.

  • Sindicatura Municipal de Greuges de Palamós.

  • Aliança per a la Segona Oportunitat.

Presentació de l'Aliança per a la Segona Oportunitat

El dijous 15 d’abril de 2021, a les 11h, va tenir lloc a la seu del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona l’acte de presentació de l’Aliança per a la Segona Oportunitat.

Es tracta d’una iniciativa impulsada per Col·legis professionals i agents socials -que pel seu àmbit d’actuació són coneixedors de situacions de sobreendeutament- amb l’objectiu de treballar conjuntament en la divulgació del mecanisme de la segona oportunitat, incorporar la Segona Oportunitat dins la cultura econòmica i social catalana i donar empara a les accions de coordinació entre els diferents actors.

PROGRAMA

11h

Benvinguda de l’Excma. Sra. M. Eugènia Gay Rosell, degana de l’ICAB i presidenta del CICAC.

Intervenció de l’Excm. Sr. Ignasi Puig Ventalló, degà de Terrassa i president de la Comissió de Normativa del CICAC.

Il·lm. Sr. Jesús Sánchez, secretari de la Junta de Govern de l’ICAB.

Moderació de l’acte a càrrec de la Sra. Isabel Marqués, membre de la Junta Directiva del Fòrum de Síndics i Síndiques de Catalunya i síndica municipal de Terrassa.

Intervenció testimonial a càrrec del Sr. José Antonio Serrano.

Intervencions (2’ per persona):

Sra. Francina Alsina, presidenta de la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya.
Sr. Francesc Roig, president de Càritas Catalunya.
Sr. Rodrigo Cabedo, vocal de la Comissió Mercantil, Concursal i Experts Judicials del Col·legi d’Economistes de Catalunya.
Sr. Antoni Gómez, president del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya.
Sr. Maria Rosa Monreal, presidenta del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya.
Sr. Guillermo Mattioli, degà del Col·legi de Psicologia de Catalunya.
Sra. Mercè Civit, tresorera del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya.
Sr. Jordi Giró, president de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya.
Sr. Josep González, president de la Fundació PIMEC.
Sr. Antoni Abad, president de CECOT.
Excm. Sr. Jaume Fàbrega, president del Consell General de Cambres de Catalunya.
Sr. Antoni Cañete, president de PIMEC, que clourà l’acte.

 

Normativa sobre la Segona Oportunitat

Llei 25/2015, de 28 de juliol, de mecanisme de segona oportunitat, reducció de la càrrega financera i altres mesures d’ordre social (BOE núm. 180, de 29.7.2015)


Reial decret llei 1/2015, de 27 de febrer, de mecanisme de segona oportunitat, reducció de càrrega financera i altres mesures d’ordre social (BOE núm. 51, de 28.2.2015)


Reial decret legislatiu 1/2020, de 5 de maig, pel qual s’aprova el text refós de la Llei concursal (BOE núm. 127, de 7.5.2020)


Directiva (UE) 2019/1023 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de juny de 2019, sobre marcs de reestructuració preventiva, exoneració de deutes i inhabilitacions, i sobre mesures per a augmentar l'eficiència dels procediments de reestructuració, insolvència i exoneració de deutes, i per la qual es modifica la Directiva (UE) 2017/1132 (Directiva sobre reestructuració i insolvència)


Reial decret llei 6/2012, de 9 de març, de de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos (BOE núm. 60, de 10.3.2012)


Llei 1/2013, de 14 de maig, de mesures per reforçar la protecció als deutors hipotecaris, reestructuració de deute i lloguer social (BOE núm. 116, de 15.5.2013)


Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització (BOE núm. 233, de 28.9.2013)


Reial decret 1860/2004, de 6 de setembre, pel qual s’estableix l’aranzel de drets dels administradors concursals (BOE núm. 216, de 7.9.2004)


Moció 224/XII del Parlament de Catalunya, sobre el dret a una segona oportunitat (vegeu la pàg. 16).

bottom of page