top of page

Reglament de la Sindicatura

El Reglament de la Sindicatura Municipal de Greuges de Terrassa recull l'àmbit d'actuació del/la Síndic/a així com les seves competències.

El nou Regalment va ser aprovat per Acord Plenari el 30 de juny de 2016 i finalment va entrar en vigor l'11 d'octubre de 2016.

En data 29 de juny de 2017 s'aprovà la seva modificació, aquesta va entrar en vigor en data 20 de setembre de 2017.

Reglament de la Sindicatura Municipal de Greuges de Terrassa

Ajuntament de Terrassa

Pàgines de 22 a 29 a l'Acta del

Ple Municipal Ordinari / Juny de 2016


Epígraf 10) Aprovació inicial del Reglament del/la Síndic/a Municipal de Greuges de Terrassa.

O al vídeo de 1:45:10 a 2:19:20

06_2015 Acta_Ple_ordinari_30062016_p22.j
06_2015 Acta_Ple_ordinari_30062016_p24.j
06_2015 Acta_Ple_ordinari_30062016_p26.j
06_2015 Acta_Ple_ordinari_30062016_p28.j
06_2015 Acta_Ple_ordinari_30062016_p23.j
06_2015 Acta_Ple_ordinari_30062016_p25.j
06_2015 Acta_Ple_ordinari_30062016_p27.j
06_2015 Acta_Ple_ordinari_30062016_p29.j

La Síndica Municipal de Greuges de Terrassa també és membre del Plenari de la Taula de Mobilitat de l'Ajuntament de Terrassa.

bottom of page