top of page

Ple Municipal de l'Ajuntament de Terrassa

El Ple Municipal és l'òrgan municipal bàsic integrat per tots els regidors i totes les regidores i és presidit per l'alcalde o alcaldessa. És un òrgan municipal d'obligatòria existència en tots els ajuntaments.

La Corporació Municipal resultant de les darreres eleccions municipals, es va constituir en sessió Extraordinària i Especial el dia 15 de juny de 2019. El consistori terrassenc està format per vint-i-set membres. Composició actual.

Competències, segons el Reglament Orgànic Municipal (ROM).

El Ple de l'Ajuntament es reunirà en sessió ordinària amb periodicitat mensual, a les nou hores i trenta minuts del matí del divendres últim de cada mes, llevat dels supòsits següents:

a) Les sessions ordinàries corresponents als mesos de juliol tindran lloc el penúltim divendres de mes.

b) En cas que el dia predeterminat sigui festiu, la sessió tindrà lloc el següent dia hàbil, o aquell que fixi l'alcalde president o alcaldessa presidenta prèvia consulta a la Junta de Portaveus.

c) Quan per acord de la Junta de Portaveus es proposi a l'alcalde president o alcaldessa presidenta la fixació d'un altre dia i/o hora, atenent l'entitat dels assumptes susceptibles de ser tractats o altres circumstàncies que la pròpia Junta prengui en consideració.

 

SESSIONS DEL PLE MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DE TERRASSA 2020

Amb esments a la Síndica Municipal de Greuges de Terrassa

Sessió ordinària telemàtica de 30 d'abril de 2021

 

15. Inici d’expedient sancionador per presumpte incompliment del Codi Ètic i de Conducta de l’Ajuntament de Terrassa.

Pàgines: de 51 a 70 de l'Acta

Minut 1:33:16 del següent vídeo:

Seu Electrònica Acta 05_2021_51.jpg
Seu Electrònica Acta 05_2021_52.jpg
Seu Electrònica Acta 05_2021_53.jpg
Seu Electrònica Acta 05_2021_54.jpg
Seu Electrònica Acta 05_2021_55.jpg
Seu Electrònica Acta 05_2021_56.jpg
Seu Electrònica Acta 05_2021_57.jpg
Seu Electrònica Acta 05_2021_58.jpg
Seu Electrònica Acta 05_2021_59.jpg
Seu Electrònica Acta 05_2021_60.jpg
Seu Electrònica Acta 05_2021_61.jpg
Seu Electrònica Acta 05_2021_62.jpg
Seu Electrònica Acta 05_2021_63.jpg
Seu Electrònica Acta 05_2021_64.jpg
Seu Electrònica Acta 05_2021_65.jpg
Seu Electrònica Acta 05_2021_66.jpg
Seu Electrònica Acta 05_2021_67.jpg
Seu Electrònica Acta 05_2021_68.jpg
Seu Electrònica Acta 05_2021_69.jpg
Seu Electrònica Acta 05_2021_70.jpg

 

SESSIONS DEL PLE MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DE TERRASSA 2020

Amb esments a la Síndica Municipal de Greuges de Terrassa

Sessió ordinària telemàtica de 29 de març de 2021

 

2. Presentació de la Memòria d'Activitats corresponent a l'any 2020 de la Sindicatura Municipal de Greuges de Terrassa.

Pàgines: de 1 a 3 de l'Acta

Minut 06:30 del següent vídeo:

Seu Electrònica Acta 04_2021_01.jpg
Seu Electrònica Acta 04_2021_02.jpg
Seu Electrònica Acta 04_2021_03.jpg

 

SESSIONS DEL PLE MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DE TERRASSA 2020

Amb esments a la Síndica Municipal de Greuges de Terrassa

Sessió ordinària telemàtica de 18 de desembre de 2020

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

 

Epígraf 11) Proposta presentada pel Consell d’Entitats d’Acció Ciutadana, davant la situació d’urgència dels Serveis Socials a la ciutat.

Pàgines: de 49 a 56 de l'Acta

Minut 1:38:10 del següent vídeo:

Seu Electrònica Acta 12_2020_49.jpg
Seu Electrònica Acta 12_2020_50.jpg
Seu Electrònica Acta 12_2020_51.jpg
Seu Electrònica Acta 12_2020_52.jpg
Seu Electrònica Acta 12_2020_53.jpg
Seu Electrònica Acta 12_2020_54.jpg
Seu Electrònica Acta 12_2020_55.jpg
Seu Electrònica Acta 12_2020_56.jpg

 

SESSIONS DEL PLE MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DE TERRASSA 2020

Amb esments a la Síndica Municipal de Greuges de Terrassa

Sessió ordinària telemàtica del 27 de novembre de 2020

Epígraf 7) Aprovació inicial del Reglament del Consell Municipal d’Habitatge de Terrassa

Epígraf 26) Presentada pel Grup municipal del PSC, per a la prevenció de l’assetjament escolar i protecció de la infància i la joventut.

Pàgines: de 57 a 60 i de 141 a 148 de l'Acta

Minut 31:10 del següent vídeo:

Seu Electrònica Acta 11_2020_57.jpg
Seu Electrònica Acta 11_2020_58.jpg
Seu Electrònica Acta 11_2020_59.jpg
Seu Electrònica Acta 11_2020_60.jpg
Seu Electrònica Acta 11_2020_141.jpg
Seu Electrònica Acta 11_2020_142.jpg
Seu Electrònica Acta 11_2020_143.jpg
Seu Electrònica Acta 11_2020_144.jpg
Seu Electrònica Acta 11_2020_145.jpg
Seu Electrònica Acta 11_2020_146.jpg
Seu Electrònica Acta 11_2020_147.jpg
Seu Electrònica Acta 11_2020_148.jpg

 

SESSIONS DEL PLE MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DE TERRASSA 2020

Amb esments a la Síndica Municipal de Greuges de Terrassa

Sessió ordinària telemàtica de 30 d'octubre de 2020

PARTICIPACIÓ CIUTADANA


Epígraf 14) Intervenció de l’Associació de Veïns de Ca n'Anglada, amb l’objectiu d’exposar un prec en relació a la Transparència i la Qualitat Democràtica.

Pàgines: de 108 a 112 de l'Acta

Minut 4:14:20 del següent vídeo:

Seu Electrònica Acta 10_2020_108.jpg
Seu Electrònica Acta 10_2020_109.jpg
Seu Electrònica Acta 10_2020_110.jpg
Seu Electrònica Acta 10_2020_111.jpg
Seu Electrònica Acta 10_2020_112.jpg

 

SESSIONS DEL PLE MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DE TERRASSA 2020

Amb esments a la Síndica Municipal de Greuges de Terrassa

Sessió ordinària telemàtica del 29 de setembre de 2020

Epígraf 22) Presentada pels Grups municipals de Ciutadans, PSC i JxT, en relació a la Taula de Ca n’Anglada 2030 i carrer Sant Crispí.
Pàgines de 72 a 80

Epígraf 23) Presentada pels Grups municipals de TxT i ERC-MES, en defensa de la llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament
d’habitatge.
Pàgines de 80 a 88

PRECS I PREGUNTES
Pàgines 93 i 97

Pàgines: de 72 a 88, 93 i 97 de l'Acta

Minut 03:12:00 del següent vídeo:

Seu Electrònica Acta 09__2020_72.jpg
Seu Electrònica Acta 09__2020_73.jpg
Seu Electrònica Acta 09__2020_74.jpg
Seu Electrònica Acta 09__2020_75.jpg
Seu Electrònica Acta 09__2020_76.jpg
Seu Electrònica Acta 09__2020_77.jpg
Seu Electrònica Acta 09__2020_78.jpg
Seu Electrònica Acta 09__2020_79.jpg
Seu Electrònica Acta 09__2020_80.jpg
Seu Electrònica Acta 09__2020_81.jpg
Seu Electrònica Acta 09__2020_82.jpg
Seu Electrònica Acta 09__2020_83.jpg
Seu Electrònica Acta 09__2020_84.jpg
Seu Electrònica Acta 09__2020_85.jpg
Seu Electrònica Acta 09__2020_86.jpg
Seu Electrònica Acta 09__2020_87.jpg
Seu Electrònica Acta 09__2020_88.jpg
Seu Electrònica Acta 09__2020_93.jpg
Seu Electrònica Acta 09__2020_97.jpg

 

SESSIONS DEL PLE MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DE TERRASSA 2020

Amb esments a la Síndica Municipal de Greuges de Terrassa

Sessió ordinària telemàtica de 24 de juliol de 2020

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Epígraf 17) Intervenció de l’Associació de Veïns de Ca n'Anglada, en relació amb la “Taula de Futur de Ca n'Anglada 2030”.

Pàgines: de 50 a 60 de l'Acta

Minut 46:20 del següent vídeo:

Seu Electrònica Acta 07_2020_50.jpg
Seu Electrònica Acta 07_2020_51.jpg
Seu Electrònica Acta 07_2020_52.jpg
Seu Electrònica Acta 07_2020_53.jpg
Seu Electrònica Acta 07_2020_54.jpg
Seu Electrònica Acta 07_2020_55.jpg
SeuElectronica_Acta 01_2020_56.jpg
Seu Electrònica Acta 07_2020_57.jpg
Seu Electrònica Acta 07_2020_58.jpg
Seu Electrònica Acta 07_2020_59.jpg
Seu Electrònica Acta 07_2020_60.jpg

 

SESSIONS DEL PLE MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DE TERRASSA 2020

Amb esments a la Síndica Municipal de Greuges de Terrassa

Sessió ordinària telemàtica de 29 de maig de 2020

COMISSIÓ DE TRANSPARÈNCIA

  • Epígraf 8) Aprovació inicial de les normes de funcionament de la Bústia Ètica i de Bon Govern de l’Ajuntament de Terrassa.

  • Epígraf 9) Aprovació la modificació de la composició, funcions i règim de funcionament de la Comissió Ciutadana de Transparència.

Pàgines: de 31 a 38 de l'Acta

Minut 1:36:04 del següent vídeo:

Seu_Electrònica_Acta_04_2020_31.jpg
Seu_Electrònica_Acta_04_2020_32.jpg
Seu_Electrònica_Acta_04_2020_33.jpg
Seu_Electrònica_Acta_04_2020_34.jpg
Seu_Electrònica_Acta_04_2020_35.jpg
Seu_Electrònica_Acta_04_2020_36.jpg
Seu_Electrònica_Acta_04_2020_37.jpg
Seu_Electrònica_Acta_04_2020_38.jpg

Ple Municipal ordinari del 28 de febrer 2020
 

INTERVENCIONS CIUTADANES
12. Intervenció de l'Associació de Veïns de Ca n'Anglada, en relació del projecte "Taula de Futur de Ca n'Anglada 2030".

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

20. Presentada pel Grup municipal del PSC, per rellançar la Taula de Futur Ca n'Anglada 2030.

Pàgines: de 41 a 57 de l'Acta

Minuts: 23:20 i 51:08 del següent vídeo:

SeuElectronica_Acta02_2020_41.jpg
SeuElectronica_Acta02_2020_42.jpg
SeuElectronica_Acta02_2020_43.jpg
SeuElectronica_Acta02_2020_44.jpg
SeuElectronica_Acta02_2020_45.jpg
SeuElectronica_Acta02_2020_46.jpg
SeuElectronica_Acta02_2020_47.jpg
SeuElectronica_Acta02_2020_48.jpg
SeuElectronica_Acta02_2020_49.jpg
SeuElectronica_Acta02_2020_50.jpg
SeuElectronica_Acta02_2020_51.jpg
SeuElectronica_Acta02_2020_52.jpg
SeuElectronica_Acta02_2020_53.jpg
SeuElectronica_Acta02_2020_54.jpg
SeuElectronica_Acta02_2020_55.jpg
SeuElectronica_Acta02_2020_56.jpg
SeuElectronica_Acta02_2020_57.jpg

Ple Municipal ordinari del 31 de gener 2020
 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
12. Presentada pel Grup municipal de Ciutadans, en relació a la revisió de la taxa de guals.

 

Pàgines: de 52 a 58 de l'Acta

Minut: 1:41:05 del següent vídeo:

SeuElectronica_Acta 01_2020_52.jpg
SeuElectronica_Acta 01_2020_53.jpg
SeuElectronica_Acta 01_2020_54.jpg
SeuElectronica_Acta 01_2020_55.jpg
SeuElectronica_Acta 01_2020_56.jpg
SeuElectronica_Acta 01_2020_57.jpg
SeuElectronica_Acta 01_2020_58.jpg

SESSIONS DEL PLE MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DE TERRASSA 2019

Amb esments a la Síndica Municipal de Greuges de Terrassa

Sessió ordinària de 19 de juliol de 2019

  • Epígraf 16) Intervenció de l’Associació de Veïns de Ca n’Anglada, amb l’objectiu d’exposar un prec en relació a la situació del projecte de futur Ca n’Anglada 2030.

  • Epígraf 18) Presentada pel Grup municipal de Ciutadans, sobre els fets de l’Escola Font de l’Alba.

  • PRECS I PREGUNTES

Pàgines: 37, 39, 52 i 55 de l'Acta
Minuts: 1:08:30, 2:08:10 i 2:29:30 del següent vídeo:

Seu_Electrònica_Acta_11_2019_p37.jpg
Seu_Electrònica_Acta_11_2019_p39.jpg
Seu_Electrònica_Acta_11_2019_p52.jpg
Seu_Electrònica_Acta_11_2019_p55.jpg

Sessió ordinària de 28 de març de 2019

  • Epígraf 2) Presentació de la Memòria d’Activitats corresponent a l’any 2018 per part de la Sindica Municipal de Greuges.

  • Epígraf 18) Intervenció de l’AMPA Escola Sala i Badrinas, per tal d’exposar un prec en relació a la situació de l’Escola.

Pàgines: 2, 3 i 57 de l'Acta

Minuts: 0.57 i 1.13.30 del següent vídeo:

04_2019 Acta_Ple_ordinari_28032019_p2.jp
04_2019 Acta_Ple_ordinari_28032019_p3.jp
04_2019 Acta_Ple_ordinari_28032019_p57.j

Sessió ordinària de 28 de febrer de 2019

  • Epígraf 16) Donar compte de les Declaracions i Acords eventualment aprovats per la Junta de Portaveus, si s’escau. 5. Donar suport a les mesures aprovades al Consell Escolar Municipal per a una escolarització equilibrada.

  • Epígraf 25) Presentada pel Grup municipal del PPC, sol·licitant mesures de seguretat en pisos ocupats il·legalment.

Pàgines: 59 i 98 de l'Acta

Minuts: 2.26.18 i 5.08.10 del següent vídeo:

03_2019 Acta_Ple_ordinari_28022019_p59.j
03_2019 Acta_Ple_ordinari_28022019_p98.j
bottom of page