Ple Municipal de l'Ajuntament de Terrassa

El Ple Municipal és l'òrgan municipal bàsic integrat per tots els regidors i totes les regidores i és presidit per l'alcalde o alcaldessa. És un òrgan municipal d'obligatòria existència en tots els ajuntaments.

La Corporació Municipal resultant de les darreres eleccions municipals, es va constituir en sessió Extraordinària i Especial el dia 15 de juny de 2019. El consistori terrassenc està format per vint-i-set membres. Composició actual.

Competències, segons el Reglament Orgànic Municipal (ROM).

El Ple de l'Ajuntament es reunirà en sessió ordinària amb periodicitat mensual, a les nou hores i trenta minuts del matí del divendres últim de cada mes, llevat dels supòsits següents:

a) Les sessions ordinàries corresponents als mesos de juliol tindran lloc el penúltim divendres de mes.

b) En cas que el dia predeterminat sigui festiu, la sessió tindrà lloc el següent dia hàbil, o aquell que fixi l'alcalde president o alcaldessa presidenta prèvia consulta a la Junta de Portaveus.

c) Quan per acord de la Junta de Portaveus es proposi a l'alcalde president o alcaldessa presidenta la fixació d'un altre dia i/o hora, atenent l'entitat dels assumptes susceptibles de ser tractats o altres circumstàncies que la pròpia Junta prengui en consideració.

 

SESSIONS DEL PLE MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DE TERRASSA 2020

Amb esments a la Síndica Municipal de Greuges de Terrassa

Sessió ordinària telemàtica de 30 d'octubre de 2020

PARTICIPACIÓ CIUTADANA


14. Intervenció de l’Associació de Veïns de Ca n'Anglada, amb l’objectiu d’exposar un prec en relació a la Transparència i la Qualitat Democràtica.

Minut 4:14:20 del següent vídeo:

 

SESSIONS DEL PLE MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DE TERRASSA 2020

Amb esments a la Síndica Municipal de Greuges de Terrassa

Sessió ordinària telemàtica de 24 de juliol de 2020

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Epígraf 17) Intervenció de l’Associació de Veïns de Ca n'Anglada, en relació amb la “Taula de Futur de Ca n'Anglada 2030”.

Pàgines: de 50 a 60 de l'Acta

Minut 46:20 del següent vídeo:

 

SESSIONS DEL PLE MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DE TERRASSA 2020

Amb esments a la Síndica Municipal de Greuges de Terrassa

Sessió ordinària telemàtica de 29 de maig de 2020

COMISSIÓ DE TRANSPARÈNCIA

  • Epígraf 8) Aprovació inicial de les normes de funcionament de la Bústia Ètica i de Bon Govern de l’Ajuntament de Terrassa.

  • Epígraf 9) Aprovació la modificació de la composició, funcions i règim de funcionament de la Comissió Ciutadana de Transparència.

Pàgines: de 31 a 38 de l'Acta

Minut 1:36:04 del següent vídeo:

Ple Municipal ordinari del 28 de febrer 2020
 

INTERVENCIONS CIUTADANES
12. Intervenció de l'Associació de Veïns de Ca n'Anglada, en relació del projecte "Taula de Futur de Ca n'Anglada 2030".

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

20. Presentada pel Grup municipal del PSC, per rellançar la Taula de Futur Ca n'Anglada 2030.

Pàgines: de 41 a 57 de l'Acta

Minuts: 23:20 i 51:08 del següent vídeo:

Ple Municipal ordinari del 31 de gener 2020
 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
12. Presentada pel Grup municipal de Ciutadans, en relació a la revisió de la taxa de guals.

 

Pàgines: de 52 a 58 de l'Acta

Minut: 1:41:05 del següent vídeo:

SESSIONS DEL PLE MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DE TERRASSA 2019

Amb esments a la Síndica Municipal de Greuges de Terrassa

Sessió ordinària de 19 de juliol de 2019

  • Epígraf 16) Intervenció de l’Associació de Veïns de Ca n’Anglada, amb l’objectiu d’exposar un prec en relació a la situació del projecte de futur Ca n’Anglada 2030.

  • Epígraf 18) Presentada pel Grup municipal de Ciutadans, sobre els fets de l’Escola Font de l’Alba.

  • PRECS I PREGUNTES

Pàgines: 37, 39, 52 i 55 de l'Acta
Minuts: 1:08:30, 2:08:10 i 2:29:30 del següent vídeo:

Sessió ordinària de 28 de març de 2019

  • Epígraf 2) Presentació de la Memòria d’Activitats corresponent a l’any 2018 per part de la Sindica Municipal de Greuges.

  • Epígraf 18) Intervenció de l’AMPA Escola Sala i Badrinas, per tal d’exposar un prec en relació a la situació de l’Escola.

Pàgines: 2, 3 i 57 de l'Acta

Minuts: 0.57 i 1.13.30 del següent vídeo:

Sessió ordinària de 28 de febrer de 2019

  • Epígraf 16) Donar compte de les Declaracions i Acords eventualment aprovats per la Junta de Portaveus, si s’escau. 5. Donar suport a les mesures aprovades al Consell Escolar Municipal per a una escolarització equilibrada.

  • Epígraf 25) Presentada pel Grup municipal del PPC, sol·licitant mesures de seguretat en pisos ocupats il·legalment.

Pàgines: 59 i 98 de l'Acta

Minuts: 2.26.18 i 5.08.10 del següent vídeo:

 

SESSIONS DEL PLE MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DE TERRASSA 2020

Amb esments a la Síndica Municipal de Greuges de Terrassa

Sessió ordinària telemàtica de 18 de desembre de 2020

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

 

11. Proposta presentada pel Consell d’Entitats d’Acció Ciutadana, davant la situació d’urgència dels Serveis Socials a la ciutat.

Minut 1:38:10 del següent vídeo:

Masia Freixa


Plaça Josep Freixa i Argemí, 11
08224 Terrassa

Tel: 93 739 70 78

  • White Twitter Icon

© 2018 

Eva Cid, Lídia Paloma i Ada Salgado

Darrera actualització: gener de 2021