top of page

Els meus Suggeriments a l'Ajuntament de Terrassa

El Reglament de la Sindicatura preveu, en el seu article 19, que en l’exercici de la seva funció investigadora i en cas de considerar que ha existit un greuge per a la persona interessada, el/la Síndic/a podrà formular les advertències, recomanacions, suggeriments i recordatoris que corresponguin.


Aquests pronunciaments es desprenen de la valoració en termes de dret i d’equitat de les circumstàncies concurrents en l’expedient concret considerat, i poden tenir per objecte demanar la revisió d’un expedient o fer constar un fet. Així:

a) Un ADVERTIMENT a un servei municipal és una crida d’atenció quan s’ha constatat un perjudici material o moral a un ciutadà o ciutadana que, en opinió de la Síndica, mereix una reparació;

b) quan es pronuncia una RECOMANACIÓ específica és perquè s’ha valorat que és convenient esmenar una forma de procedir en el sentit que s’indiqui per evitar nous greuges o augmentar l’eficàcia o la qualitat dels serveis;

c) en canvi, si el pronunciament és de SUGGERIMENT, això significa l’aportació d’una proposta de millora o de solució alternativa que es trasllada a la persona responsable dels serveis perquè la valori, ja que el fet que la situació sigui legal no vol dir que no es pugui millorar el context que la genera. Es tracta, en definitiva, d’aconsellar allò que es creu que pot ser bo, millor, útil i oportú.

Els meus Suggeriments a l'Ajuntament de Terrassa

2021

Els meus Suggeriments a l'Ajuntament de Terrassa

2020

Els meus Suggeriments a l'Ajuntament de Terrassa

2019

Al llarg del mes de novembre, la Síndica de Greuges de Terrassa va presentar a l'Ajuntament de Terrassa els tres següents Suggeriments:

Suggeriment 2/2019
Propostes de millores d'actuació a l'espai públic per part de l'alumnat de 3 d'ESO de l'escola Vedruna Vall, en motiu de les diverses deficiències detectades a la nostra ciutat que han estat objecte d'un elaborat treball escolar dins el programa educatiu “Educació en valors” que imparteix la Síndica juntament amb la Comissió de Drets Humans de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Terrassa.

Suggeriment 3/2019
Els responsables municipals dels diferents serveis implicats atenguin i estudiïn acuradament la queixa de l'Associació de Veïns Torres Can Parellada, cercant i executant una solució tècnica a cada una de les deficiències existents, tant pel que fa a la cobertura del transport públic a totes les zones del barri com pel que fa el manteniment i la millora de l'espai públic.

Suggeriment 4/2019
Els responsables municipals dels diferents serveis implicats atenguin i estudiïn acuradament la queixa dels veïns del passatge del Torrent Mitger, cercant i executant una solució tècnica a cada una de les deficiències existents a l'espai públic.

Amb data 14 de maig, la Síndica de Greuges de Terrassa va presentar a l'Ajuntament de Terrassa el següent Suggeriment:

Terrassa va patir el 9 de desembre de 2014 un temporal de vent excepcional amb un tràgic balanç de dues persones mortes en caure’ls un mur de contenció de l’avinguda de Jaume I i nombrosos ferits i danys materials en el nucli urbà i a l’entorn natural.

 

La Síndica ha rebut a la seva Oficina, durant aquest mes maig, un col·lectiu de persones que es van veure directament afectades per les conseqüències d’aquell temporal de vent i vol adreçar a l’Ajuntament de Terrassa un suggeriment consistent en:

Suggeriment 1/2019

Col·locar plaques de commemoració d’aquell tràgic esdeveniment en aquells indrets de la ciutat on l’afectació va ser punyent a fi de perpetuar el record i homenatjar les dues víctimes mortals i les persones que van patir-ne les conseqüències.

Així mateix, la Síndica proposa que els troncs d’arbres caiguts per les ventades que es van aprofitar per engegar el projecte de l’Arllibre, d’intercanvi de llibres, i que estan ubicats en diferents llocs de la ciutat disposin d’aquesta placa, recollint la voluntat manifestada per la ciutadania i que ha fet arribar a l’Ajuntament de Terrassa mitjançant aquest suggeriment de ciutat.

bottom of page