top of page

Informes d'activitat

Cartell02-1024x683.jpg

Informes
d'Activitats

L’art. 21 del Reglament de la Sindicatura Municipal de Greuges de Terrassa disposa que, dins el primer trimestre de cada any, la Síndica Municipal de Greuges informarà anualment al Ple de l’Ajuntament de les seves actuacions.


La Síndica Municipal de Greuges presentarà personalment al Ple de la Corporació un Informe d’Activitats.

 

Així mateix, la Síndica podrà presentar informes a la Junta de Portaveus i, si aquesta ho considera convenient, al Ple Municipal, amb caràcter extraordinari, quan ho requereixi la urgència o importància dels fets que motivin la seva intervenció.

Informe d'Activitats 2021

wix_page-0001.jpg

El present Informe anual recull tota l’activitat portada a terme per la Institució de la Síndica al llarg de l’any 2021, donant compliment al que disposa l’article 21 del Reglament de la Síndica Municipal de Greuges de Terrassa. El vaig presentar al Ple Extraordinari de 22 d'abril de 2022.

Durant l’any 2021, la Síndica ha fet 2.262 assessoraments a persones que s’han dirigit a la Institució manifestant tenir un problema amb l’Administració, essent un gran gruix les consultes relatives a les dificultats que es troben les persones i les famílies en situació de vulnerabilitat per accedir a un habitatge digne i assequible.

Les recomanacions, advertiments i els suggeriments que he emès com Síndica han tingut com objectiu millorar els serveis municipals i que els drets de les persones siguin respectats per l’Administració, destacant la manca de resposta municipal a les instàncies presentades per la ciutadana i les multes de trànsit imposades per la presumpta vulneració de la normativa.

Altrament, a banda de les habituals supervisions en matèria de procediment administratiu, protecció social, via pública, urbanisme i medi ambient, he de destacar l’actuació d’ofici emesa relativa a la revisió dels protocols i accions per part del Padró Municipal d’Habitants de Terrassa, la implicació de la Síndica en les sessions de treball de la Taula Tècnica contra els Maltractaments de Persones Grans per implementar un abordatge unificat davant les situacions de maltractament a les persones grans i la participació com a ponent al 1r Congrés Europeu de Segona Oportunitat.

També aquest any 2021, he continuat fent difusió de la Institució amb la presència als mitjans de comunicació i amb la participació en conferències, taules rodones i col·loquis sobre temes relacionats amb els drets humans. He fet xerrades per presentar i donar a conèixer la tasca de la Síndica, impartint el programa “Educació en valors” a l’escoles de Terrassa. Faig menció al fet que he engegat dos projectes nous: l’elaboració del primer Conte de la Síndica sobre drets i un curtmetratge sobre el dret a la imatge dirigit als joves.

Un fet important a destacar també és que la Sindicatura, com òrgan gestor de la Bústia Ètica, ha presentat el seu primer informe anual corresponent a l’any 2021.

Considero necessari deixar constància que, per millorar el servei i l’atenció de la Síndica en defensa dels drets dels ciutadans i les ciutadanes, es fa imprescindible la col·laboració dels serveis municipals. En aquest sentit, la Síndica ha observat que la seva tasca pot quedar obstaculitzada per l’actitud dilatòria i injustificada en el lliurament d’informes i documentació a la Sindicatura per part d’alguns serveis municipals i, en aquest sentit, una resposta municipal que es retarda en el temps pot fer perdre la raó de ser de la Síndica com a vetlladora dels drets de les persones.

Per finalitzar, dir-vos que la institució de la Síndica ha anat evolucionant des que es va instaurar a Terrassa l’any 2004, esdevenint una Institució sòlida i integrada a la nostra ciutat. Per mi és un honor ser la Síndica de Terrassa. El meu objectiu, com a Síndica, sempre ha estat que sigui coneguda i estimada com a referent de la salvaguarda dels drets dels ciutadans i les ciutadanes i així segueixo treballant dia a dia, juntament amb el meu equip.

Informe d'Activitats 2021

triptic 2021 pag 1_edited_edited.jpg
triptic pag 2.jpg
QUADRE QUEIXA 2021_page-0001.jpg
bottom of page