top of page

Junta de Portaveus de l'Ajuntament de Terrassa

La Junta de Portaveus de l'Ajuntament de Terrassa és un òrgan complementari de l'Organització Municipal, compost per l'alcalde o alcaldessa i les persones membres de la Corporació que estiguin designades com a portaveus titulars o suplents dels respectius grups polítics municipals.

Té les funcions d'assessorament a l'Alcaldia en qüestions relatives a l'ordre del dia de les sessions i de consulta en temes d'ordre i desenvolupament d'aquestes. 

Es reuneix a les 17:00 hores, el dilluns anterior al dia de reunió ordinària del Ple.

Grup Polític Municipal Tot per Terrassa
Portaveu titular: Núria Marín García
Portaveu suplent: Jennifer Ramírez Porras

Grup Polític Municipal Socialista - Candidatura de Progrés
Portaveu titular: Alfredo Vega López 
Portaveu suplent: Eva Candela López

Grup Polític Municipal Esquerra Republicana de Catalunya 
Portaveu titular: Isaac Albert i Agut
Portaveu suplent : Teresa Ciurana i Satlari
 
Grup Polític Municipal Ciutadans - Partido de la Ciudadania
Portaveu titular: Javier González Delgado
Portaveu suplent: Isabel Martínez Comas 
 
Grup Polític Municipal Junts per Terrassa
Portaveu titular:  Meritxell Lluís i Vall 
Portaveu suplent: Miquel Sàmper Rodríguez

ACORDS I DECLARACIONS ADOPTADES PER LA JUNTA DE PORTAVEUS

Amb esments a la Síndica Municipal de Greuges de Terrassa


Data convocatòria: 2021.03.22

3. Proposta de convocatòria i ordre del dia de la propera sessió ordinària del Ple municipal.

Pàgina: 1 de la Convocatòria

00_CONVOCATORIA_JP_04-2021.jpg

ACORDS I DECLARACIONS ADOPTADES PER LA JUNTA DE PORTAVEUS

Amb esments a la Síndica Municipal de Greuges de Terrassa


Data aprovació: 2020.07.20
Epígraf 2) Presentació de la Memòria d'Activitats corresponent a l'any 2019 per part de la Síndica Municipal de Greuges.

Pàgines: 1, 2 i 5 de l'Acta

20200720_09_Acta_JP01.jpg
20200720_09_Acta_JP02.jpg
20200720_09_Acta_JP05.jpg

CONVOCATÒRIES DE LA JUNTA DE PORTAVEUS

Amb esments a la Síndica Municipal de Greuges de Terrassa


Data de convocatòria: 20 de juliol de 2020
2) Presentació de la Memòria d'Activitats corresponent a l'any 2019 per part de la Síndica Municipal de Greuges.

Convocatòria

09_2020_Convocatoria_JP_20072020.jpg

ACORDS I DECLARACIONS ADOPTADES PER LA JUNTA DE PORTAVEUS

Amb esments a la Síndica Municipal de Greuges de Terrassa


Data aprovació: 2020.01.27
Epígraf 2) Propostes d’acords i declaracions de la Junta de Portaveus.

Pàgina: 2 de l'Acta

20200127_01_Acta_JP.jpg

ACORDS I DECLARACIONS ADOPTADES PER LA JUNTA DE PORTAVEUS

Mandat 2015 – 2019 (data actualització: abril 2019)

Amb esments a la Síndica Municipal de Greuges de Terrassa

FITXA NÚM. 129
Data aprovació: 2017.03.30
Extracte: Contra la segregació escolar a Terrassa.

Pàgina: 263 de l'Acta

Declaracions_Junta_Portaveus_Mandat_2015

FITXA NÚM. 324
Data aprovació: 2019.02.28
Extracte: Per donar suport a les mesures aprovades al Consell Escolar Municipal per a una escolarització equilibrada.

Pàgina: 596 de l'Acta

Declaracions_Junta_Portaveus_Mandat_2015
bottom of page