FòrumSD

Síndics, síndiques, defensors i defensores locals

Pla d’actuació davant la crisi sanitària

 

Creiem que en aquests moments les sindicatures locals i el FòrumSD no es poden mantenir en silenci.​

El paper de les sindicatures locals és cabdal en la defensa integral dels Drets Humans i especialment en moments en que certes restriccions que imposa l'emergència sanitària poden ser utilitzades com excusa per la vulneració d'aquests drets o en que la mateixa crisi agreuja mancances, dèficits i greuges que malauradament ja coneixíem als nostres pobles i ciutats.

Sabem que la majoria de sindicatures locals, amb les limitacions que suposa les actuals circumstàncies, esteu mantenint la vostra activitat, funcions i serveis a la ciutadania des del teletreball, els canals telemàtics i el mateix telèfon. Intentarem oferir-vos el màxim suport davant totes les accions i actuacions que creieu que es puguin fer des de les sindicatures locals per col·laborar i sumar esforços per a la millora de la situació que es viu a cadascun dels nostres pobles i ciutats ja sigui amb les xarxes de solidaritat, les entitats ciutadanes i de voluntariat o, si és oportú, amb els serveis del propi Ajuntament. Podem treballar conjuntament amb la resta de la xarxa ciutadana. I si es detecta la vulneració d'algun dret també estarem a prop i llestos per a reclamar el seu respecte.

L'objectiu principal és fer el seguiment de tot el que van fent els ajuntaments, saber si tota la ciutadania pot fer el confinament adequadament, quins drets es poden vulnerar amb l'estat d'alarma i, si és necessari, poder fer força tots junts, i com a FòrumSD, en algun cas o amb alguna demanda. També fer visible a la institució en el seu paper de supervisió i garantia del compliment dels drets.

Algunes accions que es poden desenvolupar des de les sindicatures

Tant des dels propis mitjans i recursos com accedint i contactant institucionalment amb les xarxes locals de suport: el síndic/a pot oferir la col·laboració de la sindicatura:

 • Resoldre consultes o dubtes sobre tràmits o gestions (municipals o no).

 • Transmissió de missatges als representants municipals (si s’escau).

 • Suport a les tasques de les xarxes locals de voluntariat o veïnals (enllaçar necessitats amb recursos: qui pot portar aliments o medicaments a la gent gran o a persones que no poden sortir al carrer, elaboració i repartiment de mascaretes... ) Fer-ne difusió.

 • Seguiment de casos i famílies amb situacions de necessitat o sense llar. Contacte amb les alcaldies o els responsables municipals de les àrees o serveis implicats.

 • Seguiment i suport a “situacions de crisi dins de la crisi”. Contacte amb les residències de gent gran de cada localitat. Posar-nos a la seva disposició per poder col·laborar si és necessari.

 • Trucar i contactar directament amb les persones i entitats de voluntariat que treballen a cada poble i/o ciutat per agrair la seva tasca i oferir la col·laboració i suport de la institució (associacions de veïns, de gent gran, de dones, tercer sector...

 • Altres que puguin anar apareixent.

Comunicació - línies de treball

Comunicació externa

Des de les xarxes del FòrumSD, web, twitter i facebook, mantenim les publicacions, compartint publicacions de les sindicatures, promocionant la lectura dels monogràfics publicats, etc. Mantindrem el suport a les comunicacions pròpies de cadascú de vosaltres amb les vostres xarxes. També inclourem publicacions d’interès de consells i recomanacions que fan les institucions públiques i afins amb els interessos del FòrumSD. També amb continguts propis que puguem anar generant directament.

Comunicació interna

Mantenir el contacte quotidià amb totes les sindicatures. Vegeu el qüestionari que us adjuntem i la informació que us demanem. També us oferim suport per si us voleu plantejar en aquests dies entrar a les xarxes socials (obrir una pàgina a facebook o crear un twitter institucional). També per si teniu encara alguna dificultat per accedir des dels vostres domicilis al correu del FòrumSD i a la pàgina web.

FòrumSD

Síndics, síndiques, defensors i defensores locals

El FòrumSD. Síndics, síndiques, defensors i defensores locals és una institució

que vetlla pel respecte i pel compliment dels drets de la ciutadania.

El FòrumSD és una associació sense ànim de lucre formada pels síndics, síndiques, defensors i defensores dels Ajuntaments de Catalunya. A data d'avui agrupa a un total de 47 sindicatures (41 a Catalunya i 6 de la resta de l'estat - dades maig 2018) que presten aquest servei a més de la meitat de la població del principat.

Els objectius del FòrumSD son: promoure el creixement i el desenvolupament de la institució, facilitar la seva extensió i implantació als municipis, el desenvolupament de models de treball i d'actuació conjunts, així com disposar d'una xarxa de coordinació, informació, suport, intercanvi i assessorament entre les sindicatures.

Les sindicatures locals
Els síndics i defensors vetllen perquè la ciutadania pugui gaudir d'una bona administració local. L’objectiu de la institució és la defensa dels drets de la ciutadania en l'àmbit local, per la qual cosa pot supervisar l’Administració municipal. La seva actuació suposa examinar i resoldre les queixes formulades d’acord amb els criteris de legalitat i d’equitat. També pot actuar com a mediadora sempre que les parts ho consentin o bé proposar fórmules de conciliació o acord entre l’administració i la ciutadania.

 

La Junta Directiva del FòrumSD, escollida per l’Assemblea de l’entitat el 27 de febrer de 2020 a Santa Coloma de Gramenet per a un període de dos anys està integrada per:

 • Eva Abellan Costa - Presidenta - Síndica Municipal de Greuges de Sabadell

 • Merche García Villatoro - Vicepresidenta - Síndica de Greuges de L’Hospitalet de Llobregat

 • Isabel Marquès i Amat - Tresorera - Síndica Municipal de Greuges de Terrasa

 • Eduardo Martínez Vara - Secretari - Defensor dels Veïns de Cruïlles-Monells-Sant Sadurní de l’Heura

 • Anna Martí Pellicer - Vocal - Sindica de La Seu d’Urgell

 • Núria Plana Morata - Vocal - Defensora de la Ciutadania de Vilanova i la Geltrú

 • Joan Antoni Martínez Prat - Administrador - Adjunt a la Defensora de la Ciutadania de Santa Coloma de Gramenet

 • Muntsa Costa Puig - Tècnica - Oficina de la Síndica Municipal de Greuges de Sabadell


Per a més informació:

http://www.forumsd.cat/inici/

Portada-Monografia-Empadronament.jpg
portada-monografia-mediadio-724x1024.jpg
Monografia-Mediació-Administrativa-724x1
Portada-Monografia-Seguretat-Jurídica_DE
Monografia-Renda-Garantida-724x1024.jpg
Monografia-Habitatge-ForumSD.jpg
Portada-Recull-Informes-2018-710x1024.jp
Recull-informes-ForumSD-724x1024.jpg
Portada-Informe-final-LOIC-ForumSD.jpg
Declaració-de-Girona-ForumSD.jpg

La meva activitat al FòrumSD

FEBRER 2020

4, 5, 6 i 7 de febrer

 • Assistència al Congrés internacional d’Ombusdman / Defensors locals europeus a la ciutat francesa d’Angers.

12 de febrer

 • Última reunió de mandat de la Junta Directiva del FòrumSD. Síndics, síndiques, defensors i defensores locals a Santa Coloma de Gramenet.

GENER 2020

15 de gener

 • Reunió de la Junta directiva del FòrumSD. Síndics, síndiques, defensors i defensores locals a Santa Coloma de Gramenet.

16 de gener

 • Reunió amb les Síndiques de l’Hospitalet i de Sabadell, per tractar del futur del FòrumSD. Síndics, síndiques, defensors i defensores locals.

21 de gener

 • Assistència a la sessió de formació a la sala d’actes del Síndic de Catalunya sobre els Principis de Venècia, a càrrec de Síndics Internacionals de Bèlgica i el Regne Unit i la Síndica de la Universitat de Barcelona i el seu adjunt emèrit.


GENER 2019

16 de gener

 • Reunió amb la Junta Directiva del FòrumSD. Síndics, síndiques, defensors i defensores locals a Santa Coloma de Gramenet.

 

31 de gener

 • Assistència a la reunió de la Junta del FòrumSD. Síndics, síndiques, defensors i defensores locals a l’oficina de la Síndica de Barcelona.

 • Assistència a l’oficina de la Síndica de Barcelona, a la reunió del FòrumSD. Síndics, síndiques, defensors i defensores locals amb la Taula del Tercer Sector de Catalunya per signar un conveni de col·laboració.


FEBRER 2019

13 de febrer

 • Assistència a la Junta Directiva del FòrumSD. Síndics, síndiques, defensors i defensores locals a Santa Coloma de Gramenet.

 

26 de febrer

 • Assistència a l’Assemblea General Ordinària del FòrumSD. Síndics, síndiques, defensors i defensores locals a Santa Coloma de Gramenet, com a Secretària de la Junta Directiva.


MARÇ 2019

15 de març

 • Visita institucional al President del Parlament de Catalunya, MHP Roger Torrent, com a membre de la Junta del FòrumSD. Síndics, síndiques, defensors i defensores locals.

 

27 de març

 • Assistència a la Jornada de Formació del FòrumSD. Síndics, síndiques, defensors i defensores locals a Igualada sobre la importància de les xarxes socials i la comunicació per a les Oficines del Síndics.


ABRIL 2019

10 d’abril

 • Assistència a la Junta del FòrumSD. Síndics, síndiques, defensors i defensores locals celebrada a la ciutat de Vic.


MAIG 2019

8 de maig

 • Reunió a Santa Coloma de la Junta Directiva del FòrumSD. Síndics, síndiques, defensors i defensores locals.


JUNY 2019

12 de juny

 • Assistència a la Junta Directiva del FòrumSD. Síndics, síndiques, defensors i defensores locals.

 

19 de juny

 • Assistència al Taller de Formació del FòrumSD. Síndics, síndiques, defensors i defensores locals i CICAC a la Biblioteca Central de Rubí, sobre l’aplicació de la Llei de Segona Oportunitat. A càrrec del Sr. Martí Batllori i la Sra. Dolors Teulé.

 • Assistència a la celebració a la Biblioteca Central de Rubí, de l’Assemblea General Extraordinària del FòrumSD. Síndics, síndiques, defensors i defensores locals, per modificar els Estatuts de l'entitat.


JULIOL 2019

2 de juliol

 • Assistència com a membre de la Junta Directiva del FòrumSD. Síndics, síndiques, defensors i defensores locals, a la reunió amb la Consellera de Presidència, la Molt Honorable Sra. Merixtell Budó, al Palau de la Generalitat de Catalunya.

 

17 de juliol

 • Assistència com a Secretàrìa de la Junta Directiva del FòrumSD. Síndics, síndiques, defensors i defensores locals, a la reunió convocada a Santa Coloma de Gramenet.


SETEMBRE 2019

18 de setembre

 • Assistència a la reunió de la Junta Directiva del FòrumSD. Síndics, síndiques, defensors i defensores locals a Santa Coloma de Gramenet.

 

19 de setembre

 • Reunió de la Junta Directiva del FòrumSD. Síndics, síndiques, defensors i defensores locals, amb el professor Juli Ponce per tractar la problemàtica de l’empadronament en els diferents municipis de Catalunya. Es publicarà un document/guia per a la Junta Directiva del FòrumSD. Síndics, síndiques, defensors i defensores locals.

 

OCTUBRE 2019

9 d’octubre

 • Assistència a la reunió de la Junta Directiva del FòrumSD. Síndics, síndiques, defensors i defensores locals a Santa Coloma de Gramenet.

 

16 d’octubre

 • Ponent a la Jornada sobre la Renda Garantia de Ciutadania, organitzat per l'entitat Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya i el del FòrumSD. Síndics, síndiques, defensors i defensores locals, al Col·legi d’Economistes de Catalunya a  Barcelona. 


22 i 23 d’octubre

 • Assistència com a Síndica i membre del FòrumSD. Síndics, síndiques, defensors i defensores locals a la Fira Municipàlia Lleida 2019, i en especial a la Taula sobre el Projecte de la Mediació Administrativa, com a moderadora. Ponents: Sr. Xavier Bernardí, Cap del Departament de Dret i Serveis Jurídics de la Generalitat de Catalunya. I les mediadores professionals Sra. Natalia Ferré i Sra. Blanca C.


NOVEMBRE 2019

21 de novembre

 • Reunió dinar amb la Síndica Municipal de Greuges de Sabadell, Eva Abellán per tractar temes referents al futur del FòrumSD. Síndics, síndiques, defensors i defensores locals.

 

26 i 27 de novembre

 • Assistència les XII Jornades de formació dels Síndics, organitzat pel FòrumSD. Síndics, síndiques, defensors i defensores locals a Santa Coloma de Gramenet: Mediació administrativa, Dret a l'empadronament, la funció social dels síndics a càrrec del sociòleg Dr. Salvador Cardús, entre altres ponències.


DESEMBRE 2019

3 de desembre

 • Reunió a la seu del FòrumSD. Síndics, síndiques, defensors i defensores locals a Santa Coloma de Gramenet amb l’advocat de l’Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona - ICAB i expert en la Llei de la Segona Oportunitat, Borja Pardo, per establir un conveni de col·laboració amb el FòrumSD. Síndics, síndiques, defensors i defensores locals.

 

18 de desembre

 • Assistència a la Junta del FòrumSD. Síndics, síndiques, defensors i defensores locals a Santa Coloma de Gramenet.

Sindicatures Locals de Catalunya

 • Sindicatura Municipal de Greuges d’Alella

Plaça de l’Ajuntament, 1 (baixos). 08328 Alella
Raúl Morales / Telèfon 935 552 339

alella.sindic@alella.cat / pàgina web

 • Defensor del Ciutadà d'Arenys de Mar

Centre Cultural Calisay. Riera del Pare Fita, 31, 2on pis, Despatx 2. 08350 Arenys de Mar
Telèfon 937 959 921 / defensor@arenysdemar.cat / pàgina web

 • Defensora del Vilatà-Vilatana d'Argentona

Carrer Ramon Par, 1. 08310 Argentona
Mercè Balasch Sagrera / Telèfon 937 974 900 / Fax 937 970 800
defensor@argentona.cat / pàgina web

 • Síndic Defensor de la Ciutadania de Badalona

Francesc Layret, 86-90 - 1 planta. 08911 Badalona
Armand Soler Alcaraz / Telèfon 933 895 502 / Fax 933 896 220
dfciutadania@badalona.cat / pàgina web

 • Síndica de Greuges de Barcelona

Ronda de Sant Pau, 43-45. 08015 Barcelona
M. Assumpció Vilà i Planas / Telèfon 934 132 902 / Fax 934 132 910
sindicadegreuges@bcn.cat / pàgina web

 • Síndic Municipal de Greuges de Calonge

Plaça de la Concòrdia, 7. 17251 Calonge
Joan Maria Garcia i Mascarós / Telèfon 972 660 375
sindicdegreuges@calonge.cat / pàgina web

 • Defensor de la Ciutadania de Cambrils

Plaça d'Espanya, 1. 43850 Cambrils
Josep Enric Sirvent / Telèfon 977 794 579 / Fax 977 794 572

defensorciutadania@cambrils.org

 • Síndic Municipal de Greuges de Cornellà de Llobregat

Centre Cultural Joan N. García-Nieto. Carrer Mossèn Andreu, 13-19. Cornellà de Llobregat
Joan Barrera Riba / Telèfon 93 376 98 94 / Fax 93 376 98 94
sindicdegreuges@aj-cornella.cat / pàgina web

 • Defensor dels Veïns de Cruïlles - Monells - Sant Sadurní de l'Heura

Plaça de la Font, 1. 17118 Cruïlles - Monells - Sant Sadurní de l'Heura
Eduardo Vara / defensordelpoble@cmss.cat

 • Síndic Municipal de Greuges de Figueres

Empordà, 2. 17600 Figueres
Eduard Puig Pujol / Telèfon 972 672 844 / Fax 972 673 865
sindic@figueres.org / pàgina web

 • Síndic Municipal de Greuges de Gavà

Plaça de Jaume Balmes, s/núm. Baixos. 08850 Gavà
Juan Martínez León / Telèfon 932 639 199 / Fax 932 639 108
sindic@gava.net / pàgina web

 • Defensor de la Ciutadania de Girona

Plaça del Vi, 1. 17004 Girona
Ramon Llorente Varela / Tel. 972 419 444 / Fax 972 419 016
defensordelaciutadania@ajgirona.cat / pàgina web

 • Síndica de Greuges d'Igualada

Plaça Ajuntament, núm. 1 (5ena planta). 08700 Igualada
Rosa M. Sánchez Fuentes / Telèfon 938 031 950 / Fax 938 051 964
sindicatura@aj-igualada.net / pàgina web

 • Síndic de Greuges de L'Escala

Pintor Joan Massanet, 34 - 36. 17130 L'Escala
Carles Cervantes Pedrero / Telèfon 972 774 848 / Fax 972 774 284
sindic@lescala.cat / pàgina web

 • Síndic Municipal de Greuges de La Seu d'Urgell

Plaça dels Oms, 1. 25700 La Seu d'Urgell
Anna Martí Pellicer / Telèfon 973 350 010 / Fax 973 350 165
sindicmunicipalgreuges@aj-laseu.cat / pàgina web

 • Síndica de Greuges de L’Hospitalet de Llobregat

Rambla de la Marina, 417, PB. 08901 L’Hospitalet de Llobregat
Mercedes García Villatoro / Telèfon 934 032 900
sindicatura.greuges@l-h.cat

 • Síndic Municipal de Greuges de Lleida

Major, 31. 25007 Lleida
Dora Padial Albas / Telèfon i Fax: 973 700 356
sindic@paeria.cat / pàgina web

 • Síndic del Ciutadà de Lloret de Mar

Masia de Can Saragossa. Carretera de Tossa, s/n. 17310 Lloret de Mar
Joaquim Teixidor i Planells / Telèfon 972361836
sindic@lloret.cat / pàgina web

 • Síndic Municipal de Greuges de Manlleu

Plaça de Dalt Vila (Edifici Can Puget), 3a. planta. 08560 Manlleu
Josep Maria Anglada Jordá / Tel. 938 514 529
defensor@manlleu.cat / pàgina web

 • Defensor del Ciutadà de Mataró

Llauder, 2 baixos. 08302 Mataró
Jordi Puigderrajols Coll / Telèfon 937 582 499 / Fax 937 986 965
defensor@ajmataro.es / pàgina web

 • Síndic Personer de Mollet del Vallès

Masia de Can Lledó. Carrer Comte d'Urgell, 26. 08100 Mollet del Vallès
Lluís Martínez Camps / Telèfon 935 440 071 / Fax 935 440 072
sindicpersoner@molletvalles.cat / pàgina web

 • Defensor del Ciutadà de Palafrugell

Carrer de les Botines - edifici de Ràdio Palafrugell. Palafrugell
Josep Esteba Gelpí / Telèfon 972 011 642
defensorciutada@palafrugell.cat / pàgina web

 • Síndic Municipal de Greuges de Palamós

Carrer Mauri Vilar, 17. 17230 Palamós
David Sagrera Serrano / Telèfon 972 600 026
sindicdegreuges@palamos.org / pàgina web

 • Síndic Municipal de Greuges de Reus

Raval de Santa Anna, 38, principal. 43201 Reus
Pere Pagès Serrano / Telèfon 977 010 655 / Fax 977 778 107
sindic.de.greuges@reus.cat / pàgina web

 • Defensor del Ciutadà de Ripollet

Centre Cultural. Rambla de Sant Jordi 2-4. 08291 Ripollet
María Jesús García Martín / Telèfon 935 046 000
defensor@ripollet.cat / pàgina web

 • Síndica de Greuges de Rubí

Carrer Aribau núm. 5 (edifici de la Biblioteca Martí Tauler). 08191 Rubí
Milagros Calleja Gutiérrez / Telèfon 936 972 159 / Fax 935 884 526
sindicatura@ajrubi.cat / pàgina web

 • Síndic Municipal de Greuges de Sabadell

Rambla, 69 (Casal Pere Quart). 08201 Sabadell
Eva Abellan Costa / Telèfon 937 264 211 / Fax 937 264 787
oficina@sindicsabadell.cat / pàgina web

 • Defensora del Ciutadà de Salt

Plaça Lluís Companys, 1. 17790 Salt
Montserrat Canadell Cabruja / Tel. 972 249 191
defensordelaciutadania@salt.cat / pàgina web

 • Síndic Municipal de Greuges de Sant Boi

Casal L'Olivera. Plaça Montserrat Roig, 1. 08830 Sant Boi de Llobregat
Dolors Vallejo Calderon / Telèfon 936 302 036 / Fax 934 537 790
sindicdegreuges@santboi.cat / pàgina web

 • Síndic Municipal de Greuges de Sant Cugat del Vallès

Francesc Moragas, 32. 08172 Sant Cugat del Vallès
Ramón Palacio León / Telèfon 93 565 70 10
sindicsantcugat@santcugat.cat / pàgina web

 • Síndic Municipal de Greuges de Sant Feliu de Guíxols

Penitència, 10 (Casa Albertí). 17220 Sant Feliu de Guíxols
Josep Rius Graners / Telèfon 972 32 70 00 (ext. 4920)
sindic.greuges@guixols.cat /
 pàgina web

 • Síndica Municipal de Greuges de Sant Feliu de Llobregat

Falguera, 2. 08980 Sant Feliu de Llobregat
Julia Latorre Mingrat / Telèfon 936 858 021 / Fax 936 852 549
sindic@santfeliu.cat / pàgina web

 • Defensor del Ciutadà de Sant Jaume d'Enveja

Avinguda Catalunya, 22-30. 43877 Sant Jaume d'Enveja
José-Luis Navarro i Juan / Telèfon 977 46 80 39 / Fax 977 46 85 55
jlnavarro@santjaume.cat

 • Defensor de la Ciutadania de Santa Coloma de Gramenet

Plaça de la Vila, 1. 08921 Santa Coloma de Gramenet
Pepa González Lara / Telèfon 934 624 012 / Fax 934 660 067
defensor@gramenet.cat / pàgina web

 • Síndica Municipal de Greuges de Terrassa

Parc de Sant Jordi, s/n (Masia Freixa). 08224 Terrassa
Isabel Marquès i Amat / Telèfon 937 397 078
sindica.greuges@terrassa.cat / pàgina web

 • Defensor de la Ciutadania de Tortosa

Plaça Espanya, 1. 43500 Tortosa
Joaquim Ricart Baubí / Telèfon 977585800
defensor@tortosa.cat / pàgina web

 • Síndic Municipal de Greuges de Vic

Plaça del Pes, s/n (planta baixa). 08500 Vic
Joan Sala i Baiget / Telèfon 938 862 100 Ext. 11201
sindic@vic.cat / pàgina web

 • Síndic Municipal de Greuges de Viladecans

Can Modolell. Carrer Jaume Abril, 2. 08840 Viladecans
José Luis Nicolás Arocas / Telèfon 936351817 / Fax 936580551
sindicatura@viladecans.cat / pàgina web

 • Síndic Municipal de Greuges de Vilafranca del Penedès

Cort, 14. 08720 Vilafranca del Penedès
Jaume Rafecas Ruiz / Telèfon 938 920 358 / Fax 938 921 166
sindic@vilafranca.org / pàgina web

 • Síndica Municipal de Greuges de Vilanova del Vallès

Edifici del Centre Cultural. Passeig del Centenari, s/n, despatx 2. 08410 Vilanova del Vallès
Alonso Blanco Acedo / Telèfon 938 456 304
sindicdegreuges@vilanovadelvalles.cat / pàgina web

 • Defensora de la Ciutadania de Vilanova i la Geltrú

Plaça de l'Associació d'Alumnes Obrers, s/n. 08800 Vilanova i la Geltrú
Maria Núria Plana Morata / Telèfon 938 147 406
defensor@vilanova.cat / pàgina web

 • Defensora de la Ciutadania de Vilassar de Dalt

Carrer de la Mestra Viladrosa, 11. 08339 Vilassar de Dalt
Jaume Solé i Riera / Telèfon 936 931 416
defensaciutadana@vilassardedalt.cat / pàgina web

 • Sindicatura de Greuges de Menorca

Plaça Biosfera, 5. 07703 Maó (Edifici CIMe)
Telèfon: 971 356 050 Ext. 2282
sindicatura.greuges@cime.es / pàgina web

 

 • Defensora de la Ciutadania de Palma

Anna Moilanen
Plaça de la Porta del Camp 2. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971 449 490
reclamacio_dc@palma.cat / pàgina web

 

 • Valedor do Cidadán de Vigo

Casa das Artes, 4º andar
Rúa Policarpo Sanz, 15. 36202 Vigo
Teléfono: 986 430 047 / Fax: 986 227 774 / pàgina web

 

 • Sindikoa de Vitoria-Gasteiz

Paseo de la Florida s/n - Jardín secreto del agua. 01005 Vitoria-Gasteiz
Teléfono: 945 162 690
sindikoa@vitoria-gasteiz.org / pàgina web

 

Masia Freixa


Plaça Josep Freixa i Argemí, 11
08224 Terrassa

Tel: 93 739 70 78

 • White Twitter Icon

© 2018 

Eva Cid, Lídia Paloma i Ada Salgado

Darrera actualització: octubre de 2020