FòrumSD

Síndics, síndiques, defensors i defensores locals

El FòrumSD. Síndics, síndiques, defensors i defensores locals és una institució

que vetlla pel respecte i pel compliment dels drets de la ciutadania.

El FòrumSD és una associació sense ànim de lucre formada pels síndics, síndiques, defensors i defensores dels Ajuntaments de Catalunya. A data d'avui agrupa a un total de 47 sindicatures (41 a Catalunya i 6 de la resta de l'estat - dades maig 2018) que presten aquest servei a més de la meitat de la població del principat.

Els objectius del FòrumSD son: promoure el creixement i el desenvolupament de la institució, facilitar la seva extensió i implantació als municipis, el desenvolupament de models de treball i d'actuació conjunts, així com disposar d'una xarxa de coordinació, informació, suport, intercanvi i assessorament entre les sindicatures.

Les sindicatures locals
Els síndics i defensors vetllen perquè la ciutadania pugui gaudir d'una bona administració local. L’objectiu de la institució és la defensa dels drets de la ciutadania en l'àmbit local, per la qual cosa pot supervisar l’Administració municipal. La seva actuació suposa examinar i resoldre les queixes formulades d’acord amb els criteris de legalitat i d’equitat. També pot actuar com a mediadora sempre que les parts ho consentin o bé proposar fórmules de conciliació o acord entre l’administració i la ciutadania.


La Junta Directiva de l'associació, escollida a l'assemblea del passat 3 de maig de 2018, a Santa Coloma de Gramenet, per a un període de dos anys, està formada  per les persones següents:

 • Lluís Martínez Camps - President - Síndic Personer de Mollet del Vallès

 • M. Assumpció Vilà i Planas - Vicepresidenta - Síndica de Greuges de Barcelona

 • Isabel Marquès i Amat - Secretària - Síndica Municipal de Greuges de Terrasa

 • Ramón Palacio León - Tresorer - Síndic Municipal de Greuges de Sant Cugat del Vallès

 • Rosa M. Sánchez Fuentes - Vocal - Síndica Municipal de Greuges d'Igualada

 • Josep Rius i Graners - Vocal - Síndic Municipal de Greuges de Sant Feliu de Guíxols

 • Milagros Calleja Gutiérrez - Vocal - Síndica de Greuges de Rubí

 • Joan Sala Baiget - Vocal - Síndic Municipal de Greuges de Vic

 • Joan Antoni Martínez Prat - Administrador - Adjunt a la Defensora de la Ciutadania de Santa Coloma de Gramenet

 • Muntsa Costa Puig - Tècnica - Oficina de la Síndica de Sabadell


Per a més informació:

http://www.forumsd.cat/inici/

Masia Freixa
Plaça Josep Freixa i Argemí, 11
08224 Terrassa

Tel: 937397078

 • White Twitter Icon

© 2018 

Eva Cid, Lídia Paloma i Ada Salgado

Darrera actualització: novembre de 2019