top of page

Cities4Europe

EUROCITIES
Març del 2019

Campanya d’Europa per als ciutadans i el projecte pilot del panell de ciutadans

 

FORMAT AMB CIUTADANS

 

Informe

Tots els nivells de govern a Europa s'esforcen per mantenir la legitimitat i la rellevància davant el creixent allunyament entre la gent i la política. La desil·lusió i l’euroscepticisme també alimenten l’impuls dels moviments populistes i extremistes. En 2017, EUROCITIES, sota la presidència de Daniël Termont, ex alcalde de Gant, va decidir actuar sobre la necessitat de fer front a aquests reptes canviant la manera de fer la política a Europa i reconèixer el paper important que poden exercir les autoritats municipals com a "corredors honestos". salvar la bretxa entre la UE i els seus ciutadans. La campanya Cities4Europe - Europe for citizens es va posar en marxa per donar a Europa millors eines per involucrar-se amb els ciutadans i una millor oportunitat per ajudar-los a donar forma a un futur més fort per a Europa. En aquesta primera fase el 2018, es van celebrar més de 300 esdeveniments a més de 90 ciutats de la nostra xarxa per inspirar altres nivells de govern sobre com treballar i relacionar-se amb els ciutadans.

En una segona fase de la campanya a principis de 2019, vam col·laborar amb la Comissió Europea, DG Communications, per celebrar debats dels ciutadans sobre el futur d’Europa a través dels nostres membres, vinculant-se amb la seva consulta en línia. Amb grups de ciutadans de 18 ciutats europees que discuteixen sobre un conjunt de temes per elaborar recomanacions sobre accions futures per a la UE, contribuïm a crear una nova connexió entre Europa i els seus ciutadans tot identificant qüestions properes al cor de les persones.

Els resultats de la campanya general i dels panells de ciutadans es presenten en aquest informe pdf.

 

 

Ciutat: Terrassa (Espanya)
Títol de l'esdeveniment: Drets humans i socials a Europa

1. Garantir el dret a un habitatge digne i treballar per a tothom: les lleis s'han d'adaptar a les persones per promoure una vida decent en qüestions com ara l’habitatge i els drets socials bàsics violats. Cal abordar la repetició actual de la bombolla immobiliària i l'especulació que va provocar una crisi que encara té conseqüències. Legislar per garantir el dret a un habitatge digne mitjançant lloguer social i preu de venda limitat. Polítiques socials que sancionen els bancs i el propietari, fomentar rendes decents i socials abans del desallotjament (2 cada dia a Terrassa) i frenar la presència de voltors que especulen sobre vides. Amb els desnonaments es vulneren altres drets (vida, infància, famílies, ...). En un context social que provoca una nova marginació, a causa de la pobresa energètica, és necessari limitar els interessos comercials en tarifes bàsiques de serveis com ara aigua i electricitat. Dret al treball decent, un tema que provoca desigualtats en altres drets. Garantir a tothom no té els recursos necessaris (sigui quin sigui el seu origen). Més protecció per a la figura dels autònoms professional, amb millores fiscals, major igualtat amb els altres treballadors i augmentar la seva capacitat per crear llocs de treball.

2. Promocionar societats acollidores i inclusives en àrees des de la migració fins a l'educació: no tanqueu Europa a la immigració i lluita contra multituds que tracten amb la gent (com en el cas de la prostitució). Migrants i refugiat teniu el dret bàsic per sobreviure, ja que han de deixar els seus països per motius de guerra, econòmics o de persecució. Exigir menys autoreproteccionisme dels estats i considerar les estratègies de cooperació amb el Sud per posar fi a situacions que acabin comportant la necessitat de migrar o sol·licitar asil. Promoure una educació inclusiva i reduir la segregació escolar. Valorar i garantir els drets de les persones amb habilitats diverses.

3. Potenciar la participació de les persones i de les ciutats en la presa de decisions a tots els nivells: demanem el paper de les ciutats a Catalunya i Europa, com a actors presents a les juntes de decisió i com a gestors directes de polítiques i fons. Hem de valorar les contribucions dels ciutadans i que impregnin totes les polítiques amb drets socials. A la ciutat hi ha la primera administració del dia a dia, i hem de garantir drets transversals, no divisibles; els drets no són recursos, són necessitats. Promoure una major participació ciutadana i promoure el paper dels pensadors ciutadans. Les polítiques econòmiques europees han de prioritzar el comportament social, en lloc de basar-se en interessos econòmics. Hi ha una autèntica defensa de la llibertat individual i pensar en la ciutadania europea com a pilars fonamentals de l’estat de dret; és una qüestió de justícia social. Cal formar i informar més els ciutadans, amb polítiques obertes, millors canals de la Unió Europea i sense sentit del partit.

 

Per a més informació:


http://nws.eurocities.eu/MediaShell/media/2019_Citizen_panel_recommendations_final__2_.pdf


http://cities4europe.eurocities.eu/eu-campaign/index.html#/activity/1850317

bottom of page