top of page

Empadronament

Actuació d’ofici 1/2020

 

Revisió dels protocols i accions a realitzar per part del Padró Municipal d’Habitants de Terrassa per donar compliment a les Instruccions tècniques per als Ajuntaments sobre la gestió del Padró Municipal descrites a la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la “Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local”.

AO1-2020_SIGNAT_01.jpg
AO1-2020_SIGNAT_02.jpg
AO1-2020_SIGNAT_03.jpg
AO1-2020_SIGNAT_04.jpg
AO1-2020_SIGNAT_05.jpg
AO1-2020_SIGNAT_06.jpg

FòrumSD

MONOGRAFIES FÒRUMSD


EL DRET A SER EMPADRONAT I LA BONA ADMINISTRACIÓ


LEGALITAT, POLÍTIQUES PÚBLIQUES I BONES PRÀCTIQUES

Portada-Monografia-Empadronament.jpg
bottom of page