top of page

Declaració Universal dels Drets Humans

El 10 de desembre de 1948, les Nacions Unides van aprovar la Declaració Universal dels Drets Humans.  En aquest document històric es detalla en 30 articles els drets fonamentals civils, culturals, econòmics, polítics i socials que han de garantir la dignitat i el benestar de tots els homes i dones.  Per això, cada 10 de desembre se celebra el Dia dels Drets Humans per recordar que els drets bàsics de totes les persones és l'ideal a què aspiren totes les nacions i pobles del món.  Per celebrar-ho, el Servei de Ciutadania organitza l'acte de commemoració dels Drets Humans en curs.

dretshumans_cat_01.jpg
dretshumans_cat_02.jpg
dretshumans_cat_03.jpg
dretshumans_cat_04.jpg
dretshumans_cat_05.jpg
dretshumans_cat_06.jpg

Dia Internacional dels Drets Humans

Els dies internacionals són dates que commemoren realitats o reivindicacions socials que tenen a veure amb els Drets Humans.  La ciutat de Terrassa, que ha demostrat al llarg dels anys el seu compromís amb els drets bàsics, se suma a la celebració d'aquestes diades amb l'organització de diferents activitats per tal de reconèixer i visibilitzar aquestes lluites.

Dia Internacional dels Drets Humans

Manifest, 10 de desembre de 2019

El passat mes de setembre, el Parlament de Catalunya va atorgar a Òscar Camps de Proactiva Open Arms i a la Carola Rackete del Sea Watch, la medalla d'honor del Parlament per les seves respectives tasques en defensa dels Drets Humans. Tant l'Òscar com la Carola van manifestar que no els agradava rebre aquesta distinció... "per salvar vides humanes en la nostra Mediterrània". Salvar vides humanes és un deure de tot esser humà.


Un altre exemple:  els joves activistes de tot el món, cada divendres, des de fa uns mesos, fan manifestacions en defensa del Medi Ambient Mundial, un Dret Humà Emergent. Aquí, hi juguen un paper molt important les xarxes socials… Benvingudes al segle XXI.


Fa pocs dies, s'ha fet pública la valoració jurídica per part de la International Trial Watch (ITW), observadors internacionals i nacionals de la Sentència condemnatòria d'autoritats i líders socials catalans (STS 459/2019) , amb el posicionament de moltes entitats defensores dels Drets Humans i denuncien la violació de Drets Humans, especificats en la Constitució (articles 10 i 96) i la fallida de principis penals i processals... arribant a la conclusió que aquesta sentència vulnera Drets fonamentals compresos en el Conveni Europeu dels Drets Humans (articles: 5, dret a la llibertat; 9, llibertat de pensament; 11, dret a la reunió pacífica... entre altres, que afecten tota la població en el seu conjunt.


La història dels Drets Humans demostra que la millor defensa dels drets són els sentiments, les conviccions i les accions de multitud de persones que exigeixen respostes d'acord amb el sentit intern de la indignació que senten davant la injustícia. Una persona és conscient del significat dels Drets Humans quan aquests han estat violats.
 

El Preàmbul de la Declaració Universal dels Drets Humans de 1948 diu: “Considerant que el desconeixement i el menyspreu dels Drets Humans han originat actes de barbàrie que han ultratjat la consciència de la humanitat”. I l'article 29, 1 diu: “Tota persona té deures envers la comunitat, ja que només en aquesta li és possible el lliure i ple desenvolupament de la seva personalitat”.


La nota fonamental per donar resposta als grans problemes existents, en la nostra societat occidental, resideix en el respecte dels Drets de les Persones:  Drets recollits en la Declaració dels Drets Humans de 1948 i en la Declaració Universal dels Drets de l'Infant de 1989, entre altres Declaracions.


Per tant, com a ciutadans i ciutadanes del planeta Terra hem d'actuar en defensa dels Drets Humans, és el nostre deure envers les persones i comunitats que han sofert la vulneració dels seus Drets.

Som-hi !!!

Isabel Marquès i Amat
Síndica Municipal de Greuges de Terrassa

Terrassa, 10 de desembre de 2019

rne_dretshumans.jpg
RNE / No es un dia cualquieraDavid Bondia / Rosa Maria Calaf
00:00 / 19:39
bottom of page