Carta Europea de Salvaguarda

dels Drets Humans a la Ciutat

L'Ajuntament de Terrassa es va adherir a l'any 2000 a la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat, que proclama les llibertats públiques i els drets fonamentals reconeguts als habitants dels pobles i ciutats.

 

També recull els compromisos dels ajuntaments per aconseguir que a les ciutats es respectin aquests drets.

Comissió Ciutadana de Seguiment i Impuls

de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans

a la Ciutat de Terrassa

A la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat (a partir d'ara CESDHC) s'estableixen diversos mecanismes per garantir els Drets Humans de proximitat, com per exemple la creació d'una comissió ciutadana que pugui vetllar per avaluar l'aplicació de la Carta.

L'any 2016 el Servei de Ciutadania va establir un marc de col·laboració amb la plataforma d'entitats cíviques anomenada "Espai per la Defensa dels Drets Humans i Socials de Terrassa", per a què aquesta plataforma fos la Comissió Ciutadana de Seguiment i Impuls de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat de Terrassa. Aquesta Comissió té com a objectius facilitar l'exercici dels drets inclosos a la Carta i sotmetre al control de la població l'estat de la seva concreció.

Aquesta comissió està formada per:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

El Grup local d'Amnistia Internacional (AI ) i l'Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC) participen com a organitzacions observadores.

El 15 de desembre de 2016 es va celebrar a la Masia Freixa de Terrassa l'acte de constitució de la Comissió Ciutadana de Seguiment i Impuls de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat. En aquest acte van intervenir Meritxell Lluís, Regidora de Ciutadania, Qualitat Democràtica, Usos del Temps, Capacitats Diverses i Accessibilitat, Joan Tamayo, en representació de la plataforma cívica "Espai per a la Defensa dels Drets Humans i Socials de Terrassa", i per últim David Bondia, president de l'Institut dels Drets Humans de Catalunya, que va pronunciar una conferència sobre els Drets Humans a la Ciutat.

Constitució de la Comissió Ciutadana sobre la Carta Europea dels Drets Humans a la Ciutat:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Amb motiu de l'acte de constitució de la Comisió Ciutadana de Seguiment i Impuls, celebrat el 15 de desembre a la Masia Freixa, el David Bondia, president de l'Institut dels Drets Humans de Catalunya va pronunciar a Terrassa una conferència sobre els Drets Humans a la Ciutat:

Commemoracions

Els dies internacionals són dates que commemoren realitats o reivindicacions socials que tenen a veure amb els Drets Humans.  La ciutat de Terrassa, que ha demostrat al llarg dels anys el seu compromís amb els drets bàsics, se suma a la celebració d'aquestes diades amb l'organització de diferents activitats per tal de reconèixer i visibilitzar aquestes lluites.

 

Dia Universal dels Drets de la Infància

El 20 de novembre de 1989, les Nacions Unides van aprovar la Convenció sobre els Drets de la Infància.  Es tracta d'un document molt important perquè recull els drets civils, polítics, econòmics, socials i culturals dels nens i les nenes.  Aquest reconeixement dels infants com un subjecte de ple dret va suposar un gran pas en favor d'un món més just i habitable. Per això, cada 20 de novembre es commemora el Dia Universal dels Drets de la Infància.  Per celebrar-ho el Servei de Ciutadania ofereix l'activitat educativa Quins drets tinc?

 

Dia dels Drets Humans

El 10 de desembre de 1948, les Nacions Unides van aprovar la Declaració dels Drets Humans.  En aquest document històric es detalla en 30 articles els drets fonamentals civils, culturals, econòmics, polítics i socials que han de garantir la dignitat i el benestar de tots els homes i dones.  Per això, cada 10 de desembre se celebra el Dia dels Drets Humans per recordar que els drets bàsics de totes les persones és l'ideal a què aspiren totes les nacions i pobles del món.  Per celebrar-ho, el Servei de Ciutadania organitza l'acte de commemoració dels Drets Humans en curs.

Consulteu els actes commemoratius

Masia Freixa
Plaça Josep Freixa i Argemí, 11
08224 Terrassa

Tel: 937397078

  • White Twitter Icon

© 2018 

Eva Cid, Lídia Paloma i Ada Salgado

Darrera actualització: novembre de 2019