top of page

La defensa dels Drets Humans des de l'àmbit local

Alumne: Pau Cónsola Párraga

Tutor: Marc Brugat Carreras

Data de dipòsit: 17 de juny de 2021

La defensa dels Drets Humans des de l'àmbit local

Treball Final de Màster Investigació de l'Universitat Oberta de Catalunya - UOC

Màster universitari de Drets Humans, democràcia i globalització

"Els drets humans estan inscrits en els cors de les persones; estaven aquí molt abans que els legisladors escrivissin la seva primera proclamació "
Mary Robinson, presidenta de la República d'Irlanda

i Alta Comissionada de les Nacions Unides per als Drets Humans.


"Privar a les persones dels seus drets humans és posar en dubte la seva pròpia humanitat"
Nelson Mandela, President de la República de Sud-Àfrica i premi Nobel de la Pau.

Resum

En l'actualitat, el desenvolupament i evolució dels Drets Humans i el procés de democratització que han experimentat molts països del món ens permet ser optimistes en relació a la millora de la qualitat de vida de les persones. No obstant això, a la pràctica, ens trobem que aquests drets es vulneren de manera reiterada i que les desigualtats augmenten en moltes de les societats on suposadament es compleixen aquests dos principis. Aquest fet ens porta a plantejar algunes qüestions en relació a l'eficàcia dels mecanismes de protecció i defensa de la ciutadania enfront de les greus vulneracions de drets humans, uns drets cada vegada més complets i complexos que incorporen drets emergents com la defensa del Medi Ambient. Davant d'aquesta situació global sembla haver sorgit amb força un moviment municipalista on l'àmbit d'acció local ha demostrat ser més eficaç en els seus resultats. L'objectiu d'aquest treball és investigar quins mecanismes té la ciutadania per defensar els seus drets més fonamentals des del seu municipi, és a dir, la comunitat, l'entorn més proper a la persona, i com aquests municipis poden tenir un paper molt rellevant en el futur dels Drets Humans.

Índex

Introducció

Objecte

Justificació

Preguntes clau

Metodologia

Capítol I. Els drets humans des d'una perspectiva global
1. El Dret Internacional i els Drets Humans
1.1. Principis transversals dels drets fonamentals
1.2. Tres generacions de Drets Humans
2. Els Drets Humans Emergents
2.1. Dret a la democràcia
2.2. Dret al bon govern

 

Capítol II. Els Drets Humans des d'una perspectiva local
1. El dret humà a la ciutat
1.1. El principi de participació
1.2. El principi de subsidiarietat
2. L'enfocament basat en drets humans en les polítiques públiques
2.1. La perspectiva intercultural
2.2. La perspectiva feminista
2.3. L'accés a l’habitatge
3. La Xarxa Intermunicipal
3.1. La Xarxa de Pobles i Ciutats pels Drets Humans
3.2. Les Ciutats Defensores dels Drets Humans
3.3. L’Organització Mundial de Ciutats i Governs Locals Units (CGLU)

 

Capítol III. La defensa dels Drets Humans a la Ciutat
1. La Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat
1.1. Quins drets contempla?
1.2. Quins mecanismes de garantia i eines de protecció preveu?
2. La figura del defensor/a del poble o l’Ombudsperson
2.1. Principis del Defensor/a del Poble
2.2. Funcions i competències del defensor/a del poble

 

Conclusions finals

 

Bibliografía

 

Webgrafia

 

Annexos

 

Annex 1. Enllaç al vídeo promocional XI Edició de Ciutats Defensores dels Drets Humans 2021

 

Annex 2. Retall notícia del diari Metropolis News amb data 13 de novembre de 2017 sobre la Conferència organitzada per la CGLU

 

Annex 3. Retall de la revista Diari de Terrassa amb data 20 de desembre de 2016 de l’acte de formalització de la Comissió Ciutadana de Seguiment i Impuls de la Carta Europea de Salvaguarda de Drets Humans de la Ciutat

 

Annex 4. Instruccions d'ús per a reclamar a la Defensora del Poble Europeu

 

Annex 5. Resolució 75/186 aprovada per l'Assemblea General el 16 de desembre de 2020. El paper de les institucions d'ombudsman i mediadors en la promoció i protecció dels drets humans, la bona governança i l'estat de dret

bottom of page