top of page

Carta Europea de Salvaguarda

dels Drets Humans a la Ciutat

L'Ajuntament de Terrassa es va adherir a l'any 2000 a la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat, que proclama les llibertats públiques i els drets fonamentals reconeguts als habitants dels pobles i ciutats.

 

També recull els compromisos dels ajuntaments per aconseguir que a les ciutats es respectin aquests drets.

Comissió Ciutadana de Seguiment i Impuls

de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans

a la Ciutat de Terrassa

A la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat (a partir d'ara CESDHC) s'estableixen diversos mecanismes per garantir els Drets Humans de proximitat, com per exemple la creació d'una comissió ciutadana que pugui vetllar per avaluar l'aplicació de la Carta.

L'any 2016 el Servei de Ciutadania va establir un marc de col·laboració amb la plataforma d'entitats cíviques anomenada "Espai per la Defensa dels Drets Humans i Socials de Terrassa", per a què aquesta plataforma fos la Comissió Ciutadana de Seguiment i Impuls de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat de Terrassa. Aquesta Comissió té com a objectius facilitar l'exercici dels drets inclosos a la Carta i sotmetre al control de la població l'estat de la seva concreció.

Aquesta comissió està formada per:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

El Grup local d'Amnistia Internacional (AI ) i l'Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC) participen com a organitzacions observadores.

El 15 de desembre de 2016 es va celebrar a la Masia Freixa de Terrassa l'acte de constitució de la Comissió Ciutadana de Seguiment i Impuls de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat. En aquest acte van intervenir Meritxell Lluís, Regidora de Ciutadania, Qualitat Democràtica, Usos del Temps, Capacitats Diverses i Accessibilitat, Joan Tamayo, en representació de la plataforma cívica "Espai per a la Defensa dels Drets Humans i Socials de Terrassa", i per últim David Bondia, president de l'Institut dels Drets Humans de Catalunya, que va pronunciar una conferència sobre els Drets Humans a la Ciutat.

Constitució de la Comissió Ciutadana sobre la Carta Europea dels Drets Humans a la Ciutat:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Amb motiu de l'acte de constitució de la Comisió Ciutadana de Seguiment i Impuls, celebrat el 15 de desembre a la Masia Freixa, el David Bondia, president de l'Institut dels Drets Humans de Catalunya va pronunciar a Terrassa una conferència sobre els Drets Humans a la Ciutat:

IMG-20161215-WA0014.jpg
salvaguarda_cat_01.jpg
salvaguarda_cat_02.jpg
salvaguarda_cat_03.jpg
salvaguarda_cat_04.jpg
salvaguarda_cat_05.jpg
salvaguarda_cat_06.jpg
salvaguarda_cat_07.jpg
salvaguarda_cat_08.jpg
salvaguarda_cat_09.jpg
salvaguarda_cat_10.jpg
salvaguarda_cat_11.jpg
bottom of page